Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och [...] "Hållbara energisystem", Identifieringskod: FP6-2004-Energy-3
FP6

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och [...] "Hållbara energisystem", Identifieringskod: FP6-2004-Energy-3

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/zip (145528)

Record Number: 6297 / Last updated on: 2004-09-10
Category: misc