Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Priek�likumi netie�iem PTA (RTD) pasakumiem specialaja programma petniecibas, tehnologiju attistibas [...] Izglitiba un karjera zinatne 2004. gada, Uzaicinajuma numurs: FP6-2004-Science-and-society-11
FP6

Priek�likumi netie�iem PTA (RTD) pasakumiem specialaja programma petniecibas, tehnologiju attistibas [...] Izglitiba un karjera zinatne 2004. gada, Uzaicinajuma numurs: FP6-2004-Science-and-society-11

Funded under: FP6-SOCIETY

Download application/zip (144953)

Record Number: 6306 / Last updated on: 2004-09-15
Category: misc