Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning [...] Vetenskaplig utbildning och karriärer 2004, Identifieringskod FP6-2004-Science-and-society-11
FP6

Ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning [...] Vetenskaplig utbildning och karriärer 2004, Identifieringskod FP6-2004-Science-and-society-11

Funded under: FP6-SOCIETY
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top