Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Forslag til ændring af referencebeløbet - som defineret i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999, artikel 34, stk. 3 - for Det Europæiske Atomenergifællesskabs sjette [...] KOM(2003) 778
FP6

Forslag til ændring af referencebeløbet - som defineret i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999, artikel 34, stk. 3 - for Det Europæiske Atomenergifællesskabs sjette [...] KOM(2003) 778

Funded under: FP6

Download application/pdf (168701)

Record Number: 6313 / Last updated on: 2004-09-21
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top