Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till ändring av referensbeloppet - i den mening som avses i artikel 34 tredje stycket i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 - i Europeiska [...] KOM(2003) 778
FP6

Förslag till ändring av referensbeloppet - i den mening som avses i artikel 34 tredje stycket i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 - i Europeiska [...] KOM(2003) 778

Funded under: FP6

Download application/pdf (168701)

Record Number: 6313 / Last updated on: 2004-09-21
Category: comDocument