Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta fotu-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration "att integrera och stärka det europeiska området för [...]"
FP6

Ansökningsomgång för indirekta fotu-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration "att integrera och stärka det europeiska området för [...]"

Funded under: FP6-POLICIES

Download application/zip (160233)

Record Number: 6322 / Last updated on: 2004-09-29
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top