Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansokningsomg?ng for indirekta FoTU-?tgarder inom ramen for det sarskilda programmet for forskning, teknisk utveckling och demonstration "Att integrera och starka det europeiska omr?det for [...]"
FP6

Ansokningsomg?ng for indirekta FoTU-?tgarder inom ramen for det sarskilda programmet for forskning, teknisk utveckling och demonstration "Att integrera och starka det europeiska omr?det for [...]"

Funded under: FP6-SUSTDEV
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top