Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansokningsomg?ng for indirekta FoTU-?tgarder inom ramen for det sarskilda programmet for forskning, teknisk utveckling och demonstration "att integrera och starka det europeiska omr?det for [...]"
FP6

Ansokningsomg?ng for indirekta FoTU-?tgarder inom ramen for det sarskilda programmet for forskning, teknisk utveckling och demonstration "att integrera och starka det europeiska omr?det for [...]"

Funded under: FP6

Download application/pdf (90838)

Record Number: 6350 / Last updated on: 2004-10-21
Category: call