Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Výzva na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci �pecifického programu [...] Schéma: Nadnárodný prístup, integraèné èinnosti a sprievodné opatrenia, Identifikátor: FP6-2004-Infrastructures-5
FP6

Výzva na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci �pecifického programu [...] Schéma: Nadnárodný prístup, integraèné èinnosti a sprievodné opatrenia, Identifikátor: FP6-2004-Infrastructures-5

Funded under: FP6-INFRASTRUCTURES

Download application/zip (144735)

Record Number: 6436 / Last updated on: 2004-11-04
Category: call