Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det [...] Åtgärd: Transnationell tillgång, integrerande verksamhet och kompletterande åtgärder, Identifieringskod: FP6-2004-Infrastruktur-5
FP6

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det [...] Åtgärd: Transnationell tillgång, integrerande verksamhet och kompletterande åtgärder, Identifieringskod: FP6-2004-Infrastruktur-5

Funded under: FP6-INFRASTRUCTURES

Download application/zip (144735)

Record Number: 6436 / Last updated on: 2004-11-04
Category: call