Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Priek�likumi netie�iem PTA (RTD) pasakumiem specialaja programma petniecibas, tehnologiju attistibas un ievie�anas pasakumiem 'Kopienas petniecibas koncentre�ana (nostiprina�ana) un integre�ana'
FP6

Priek�likumi netie�iem PTA (RTD) pasakumiem specialaja programma petniecibas, tehnologiju attistibas un ievie�anas pasakumiem 'Kopienas petniecibas koncentre�ana (nostiprina�ana) un integre�ana'

Funded under: FP6-POLICIES

Download application/zip (152175)

Record Number: 6437 / Last updated on: 2004-11-04
Category: call