Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Výzva na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci �pecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demon�tráciu: 'Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru'
FP6

Výzva na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci �pecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demon�tráciu: 'Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru'

Funded under: FP6-POLICIES

Download application/zip (152175)

Record Number: 6437 / Last updated on: 2004-11-04
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top