Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration 'Att integrera och stärka det europeiska området för [...]'
FP6

Ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration 'Att integrera och stärka det europeiska området för [...]'

Funded under: FP6-POLICIES

Download application/zip (152175)

Record Number: 6437 / Last updated on: 2004-11-04
Category: call