Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Priek?likums netie?iem PTA (RTD) pasakumiem specialaja programma petniecibas, tehnologiju attistibas un ievie?anas pasakumiem [...] Informacijas sabiedribas tehnologijas (IST)
FP6

Priek?likums netie?iem PTA (RTD) pasakumiem specialaja programma petniecibas, tehnologiju attistibas un ievie?anas pasakumiem [...] Informacijas sabiedribas tehnologijas (IST)

Funded under: FP6-IST

Download application/zip (91078)

Record Number: 6465 / Last updated on: 2004-12-02
Category: call