Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Výzvy na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci �pecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demon�tráciu: "Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru"
FP6

Výzvy na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci �pecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demon�tráciu: "Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru"

Funded under: FP6-NMP

Download application/zip (269020)

Record Number: 6489 / Last updated on: 2004-12-08
Category: call