Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Priek�likumi netie�iem PTA (RTD) pasakumiem specialaja programma petniecibas, tehnologiju attistibas un ievie�anas pasakumiem: "Eiropas Petniecibas telpas integre�ana un stiprina�ana"
FP6

Priek�likumi netie�iem PTA (RTD) pasakumiem specialaja programma petniecibas, tehnologiju attistibas un ievie�anas pasakumiem: "Eiropas Petniecibas telpas integre�ana un stiprina�ana"

Funded under: FP6-CITIZENS

Download application/zip (262615)

Record Number: 6494 / Last updated on: 2004-12-08
Category: call