Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och [...] "Särskilda åtgärder som omfattar ett bredare forskningsområde"
FP6

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och [...] "Särskilda åtgärder som omfattar ett bredare forskningsområde"

Funded under: FP6-NEST

Download application/zip (196180)

Record Number: 6511 / Last updated on: 2004-12-14
Category: call