Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Výzva na predlo�enie návrhov na nepriame cinnosti v oblasti výskumu a technického rozvoja (RTD) v rámci [...] Hlavná tematická oblast: �pecifické cinnosti pokrývajúce �ir�iu oblast výskumu
FP6

Výzva na predlo�enie návrhov na nepriame cinnosti v oblasti výskumu a technického rozvoja (RTD) v rámci [...] Hlavná tematická oblast: �pecifické cinnosti pokrývajúce �ir�iu oblast výskumu

Funded under: FP6-SME

Download application/zip (198936)

Record Number: 6522 / Last updated on: 2004-12-15
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top