Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, [...] Prioriterat tematiskt område: Särskilda åtgärder som omfattar ett bredare forskningsområde
FP6

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, [...] Prioriterat tematiskt område: Särskilda åtgärder som omfattar ett bredare forskningsområde

Funded under: FP6-SME

Download application/zip (198936)

Record Number: 6522 / Last updated on: 2004-12-15
Category: call