Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Výzvy na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci �pecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demon�tráciu: "Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru"
FP6

Výzvy na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci �pecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demon�tráciu: "Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru"

Funded under: FP6-CITIZENS

Download application/zip (285903)

Record Number: 6525 / Last updated on: 2004-12-17
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top