Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Uzaicinajums iesniegt priek�likumus netie�am petniecibas un tehnologijas attistibas (PTA) [...], Pasakums: Atbalsts saskanotai darbibas planu izstrada�anai, Identifikators: FP6-2004-KNOW-REG-2

Download application/zip (146983)

Record Number: 6541 / Last updated on: 2005-01-04
Category: call