Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för [...], Åtgärd: Stöd till en sammanhållen utveckling av politiken, Identifieringskod: FP6-2004-KNOW-REG-2

Download application/zip (146983)

Record Number: 6541 / Last updated on: 2005-01-04
Category: call