Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Priek�likumsi netie�iem PTA (RTD) pasakumiem specialaja programma petniecibas, tehnologiju attistibas un ievie�anas pasakumiem: "Kopienas petniecibas koncentre�ana (nostiprina�ana) un integre�ana"
FP6

Priek�likumsi netie�iem PTA (RTD) pasakumiem specialaja programma petniecibas, tehnologiju attistibas un ievie�anas pasakumiem: "Kopienas petniecibas koncentre�ana (nostiprina�ana) un integre�ana"

Funded under: FP6-AEROSPACE, FP6-SUSTDEV

Download application/zip (410011)

Record Number: 6789 / Last updated on: 2005-04-01
Category: call