Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration "Att integrera och stärka det europeiska området för [...]"
FP6

Ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration "Att integrera och stärka det europeiska området för [...]"

Funded under: FP6-AEROSPACE, FP6-SUSTDEV

Download application/zip (410011)

Record Number: 6789 / Last updated on: 2005-04-01
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top