Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Uzaicinajums iesniegt priek�likumus netie�am PTA darbibam saskana ar ipa�o petniecibas, tehnologijas attistibas un demonstrejumu programmu [...] Konkursa identifikators: FP6-2005-INNOV-8
FP6

Uzaicinajums iesniegt priek�likumus netie�am PTA darbibam saskana ar ipa�o petniecibas, tehnologijas attistibas un demonstrejumu programmu [...] Konkursa identifikators: FP6-2005-INNOV-8

Funded under: FP6-INNOVATION

Download application/zip (143441)

Record Number: 6805 / Last updated on: 2005-04-15
Category: call