Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Uzaicinajums iesniegt priek�likumus netie�am PTA darbibam saskana ar ipa�o petniecibas, tehnologijas attistibas un demonstrejumu programmu [...] Konkursa identifikators: FP6-2005-INNOV-8
FP6

Uzaicinajums iesniegt priek�likumus netie�am PTA darbibam saskana ar ipa�o petniecibas, tehnologijas attistibas un demonstrejumu programmu [...] Konkursa identifikators: FP6-2005-INNOV-8

Funded under: FP6-INNOVATION
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top