Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ehdotus Euroopan Parlamentin ja Neuvoston päätös kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007�2013) perustamisesta KOM(2005) 121 lopullinen
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top