Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ehdotus Euroopan Parlamentin ja Neuvoston päätös kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007�2013) perustamisesta KOM(2005) 121 lopullinen

Download application/pdf (507066)

Record Number: 6830 / Last updated on: 2005-04-21
Category: misc