Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) COM(2005) 121 definitief
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top