Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) COM(2005) 121 definitief

Download application/pdf (507066)

Record Number: 6830 / Last updated on: 2005-04-21
Category: misc