Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till Europaparlamentets och Rådets beslut om upprättande av ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007-2013) KOM(2005) 121 slutlig

Download application/pdf (507066)

Record Number: 6830 / Last updated on: 2005-04-21
Category: misc
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top