Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een kaderbesluit van de raad ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit (door de Commissie ingediend), COM(2005) 6 definitief

Download application/pdf (155614)

Record Number: 6848 / Last updated on: 2005-05-13
Category: comDocument