Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Teatis kevadisele euroopa ülemkogule, Koostöö majanduskasvu ja töökohtade nimel, Lissaboni strateegia uus algus, Teatis president Barrosolt kokkuleppel asepresident Verheugeniga, KOM(2005) 24 löplik
FP6

Teatis kevadisele euroopa ülemkogule, Koostöö majanduskasvu ja töökohtade nimel, Lissaboni strateegia uus algus, Teatis president Barrosolt kokkuleppel asepresident Verheugeniga, KOM(2005) 24 löplik

Funded under: FP6-SME

Download application/pdf (287175)

Record Number: 6849 / Last updated on: 2005-05-13
Category: comDocument