Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Tiedonanto kevään eurooppa-neuvostolle, Kasvua ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi, Uusi alku Lissabonin strategialle, Puheenjohtaja Barroson yhteisymmärryksessä [...], KOM(2005) 24 lopullinen
FP6

Tiedonanto kevään eurooppa-neuvostolle, Kasvua ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi, Uusi alku Lissabonin strategialle, Puheenjohtaja Barroson yhteisymmärryksessä [...], KOM(2005) 24 lopullinen

Funded under: FP6-SME

Download application/pdf (287175)

Record Number: 6849 / Last updated on: 2005-05-13
Category: comDocument