Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande inför europeiska rådets vårmöte, Att arbeta tillsammans för tillväxt och sysselsättning, Nystart för Lissabonstrategin, Meddelande från ordförande Barroso i [...], KOM(2005) 24 slutlig
FP6

Meddelande inför europeiska rådets vårmöte, Att arbeta tillsammans för tillväxt och sysselsättning, Nystart för Lissabonstrategin, Meddelande från ordförande Barroso i [...], KOM(2005) 24 slutlig

Funded under: FP6-SME

Download application/pdf (287175)

Record Number: 6849 / Last updated on: 2005-05-13
Category: comDocument