Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling van de commissie aan de raad en het europees parlement, Rapport over de uitvoering van het Europees Handvest voor kleine bedrijven, COM(2005) 30 definitiefc
FP6

Mededeling van de commissie aan de raad en het europees parlement, Rapport over de uitvoering van het Europees Handvest voor kleine bedrijven, COM(2005) 30 definitiefc

Funded under: FP6-SME

Download application/pdf (208390)

Record Number: 6851 / Last updated on: 2005-05-13
Category: comDocument