Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule ja euroopa parlamendile, 2005. aasta kokkuvõte ELi säästva arengu strateegiast: esialgne hinnang ja tulevikusuunad, KOM(2005) 37 lõplik
FP6

Komisjoni teatis nõukogule ja euroopa parlamendile, 2005. aasta kokkuvõte ELi säästva arengu strateegiast: esialgne hinnang ja tulevikusuunad, KOM(2005) 37 lõplik

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (191693)

Record Number: 6852 / Last updated on: 2005-05-13
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top