Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling van de commissie aan de raad en het europees parlement, Herziening 2005 van de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling: eerste balans en krachtlijnen voor de toekomst COM(2005)37 definitief
FP6

Mededeling van de commissie aan de raad en het europees parlement, Herziening 2005 van de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling: eerste balans en krachtlijnen voor de toekomst COM(2005)37 definitief

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (191693)

Record Number: 6852 / Last updated on: 2005-05-13
Category: comDocument