Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Publikacje
  • [Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, The 2005 Review of the EU Sustainable Development Strategy: Initial [...] COM(2005) 37 final] - Polish version
FP6

[Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, The 2005 Review of the EU Sustainable Development Strategy: Initial [...] COM(2005) 37 final] - Polish version

Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Pobierz application/pdf (191693)

Numer rekordu: 6852 / Ostatnia aktualizacja: 2005-05-13
Kategoria: comDocument