Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till rådet och europaparlamentet, 2005 års översyn av EU:s strategi för hållbar utveckling, Inledande inventering och riktlinjer för framtiden, KOM(2005) 37 slutlig
FP6

Meddelande från kommissionen till rådet och europaparlamentet, 2005 års översyn av EU:s strategi för hållbar utveckling, Inledande inventering och riktlinjer för framtiden, KOM(2005) 37 slutlig

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (191693)

Record Number: 6852 / Last updated on: 2005-05-13
Category: comDocument