Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ettepanek nõukogu otsus millega muudetakse nõukogu 16. detsembri 1980. aasta otsust, millega asutatakse termotuumasünteesiprogrammi nõuandekomitee (komisjoni esitatud) KOM(2005) 68 lõplik
FP6

Ettepanek nõukogu otsus millega muudetakse nõukogu 16. detsembri 1980. aasta otsust, millega asutatakse termotuumasünteesiprogrammi nõuandekomitee (komisjoni esitatud) KOM(2005) 68 lõplik

Funded under: FP6-EURATOM

Download application/pdf (118391)

Record Number: 6853 / Last updated on: 2005-05-13
Category: comDocument