Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ehdotus neuvoston päätös fuusio-ohjelmaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta 16 päivänä joulukuuta 1980 tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta [...] KOM(2005) 68 lopullinen
FP6

Ehdotus neuvoston päätös fuusio-ohjelmaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta 16 päivänä joulukuuta 1980 tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta [...] KOM(2005) 68 lopullinen

Funded under: FP6-EURATOM

Download application/pdf (118391)

Record Number: 6853 / Last updated on: 2005-05-13
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top