Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een besluit van de raad tot wijziging van het besluit van de Raad van 16 december 1980 inzake de oprichting van het raadgevend comité voor het fusieprogramma [...] COM(2005)68 definitief
FP6

Voorstel voor een besluit van de raad tot wijziging van het besluit van de Raad van 16 december 1980 inzake de oprichting van het raadgevend comité voor het fusieprogramma [...] COM(2005)68 definitief

Funded under: FP6-EURATOM
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top