Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till rådets beslut om ändring av rådets beslut av den 16 december 1980 om inrättande av en rådgivande kommitté för fusionsprogrammet (framlagt av kommissionen) KOM(2005) 68 slutlig
FP6

Förslag till rådets beslut om ändring av rådets beslut av den 16 december 1980 om inrättande av en rådgivande kommitté för fusionsprogrammet (framlagt av kommissionen) KOM(2005) 68 slutlig

Funded under: FP6-EURATOM

Download application/pdf (118391)

Record Number: 6853 / Last updated on: 2005-05-13
Category: comDocument