Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile ning majandus- ja sotsiaalkomiteele, Nanoteadused ja nanotehnoloogiad: Euroopa tegevuskava 2005¿2009, KOM(2005) 243
FP6

Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile ning majandus- ja sotsiaalkomiteele, Nanoteadused ja nanotehnoloogiad: Euroopa tegevuskava 2005¿2009, KOM(2005) 243

Funded under: FP6-NMP

Download application/pdf (154475)

Record Number: 6871 / Last updated on: 2005-06-10
Category: comDocument