Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet och ekonomiska och sociala kommittén, Nanovetenskap och nanoteknik: En handlingsplan för Europa 2005-2009, KOM(2005) 243
FP6

Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet och ekonomiska och sociala kommittén, Nanovetenskap och nanoteknik: En handlingsplan för Europa 2005-2009, KOM(2005) 243

Funded under: FP6-NMP

Download application/pdf (154475)

Record Number: 6871 / Last updated on: 2005-06-10
Category: comDocument