Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet (Euratom) för verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet
FP6

Ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet (Euratom) för verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet

Funded under: FP6-EURATOM

Download application/zip (146490)

Record Number: 6872 / Last updated on: 2005-06-08
Category: call