Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP6

Komisjoni soovitus, 11. marts 2005, Euroopa teadlaste harta ja teadlaste toolev?tmise juhendi kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Funded under: FP6

Download application/pdf (79886)

Record Number: 6882 / Last updated on: 2005-06-13
Category: poli