Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Aanbeveling van de commissie van 11 maart 2005 betreffende het Europese Handvest voor Onderzoekers en betreffende een Gedragscode voor de Rekrutering van Onderzoekers (Voor de EER relevante tekst)
FP6

Aanbeveling van de commissie van 11 maart 2005 betreffende het Europese Handvest voor Onderzoekers en betreffende een Gedragscode voor de Rekrutering van Onderzoekers (Voor de EER relevante tekst)

Funded under: FP6

Download application/pdf (79886)

Record Number: 6882 / Last updated on: 2005-06-13
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top