Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration 'Att strukturera det europeiska området för [...]'
FP6

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration 'Att strukturera det europeiska området för [...]'

Funded under: FP6-SOCIETY

Download application/zip (285839)

Record Number: 6884 / Last updated on: 2005-06-15
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top