Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration 'Att strukturera det europeiska området för [...]'
FP6

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration 'Att strukturera det europeiska området för [...]'

Funded under: FP6-MOBILITY

Download application/zip (141820)

Record Number: 6886 / Last updated on: 2005-06-17
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top