Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, [...] Prioriterat tematiskt område "Livsvetenskaper, genomik och bioteknik för bättre hälsa"
FP6

Ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, [...] Prioriterat tematiskt område "Livsvetenskaper, genomik och bioteknik för bättre hälsa"

Funded under: FP6-LIFESCIHEALTH

Download application/zip (258724)

Record Number: 6920 / Last updated on: 2005-07-08
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top