Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration "Att integrera och stärka det europeiska området för [...]"
FP6

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration "Att integrera och stärka det europeiska området för [...]"

Funded under: FP6-FOOD

Download application/zip (284281)

Record Number: 6921 / Last updated on: 2005-07-11
Category: call